PROČ TADY JSME

Snažíme se pomáhat v případech týraní zvířat či zanedbání péče, a to většinou na základě informací těch z Vás, kteří si všímáte, co se děje ve Vašem okolí. Podá
váme podněty k šetření případů na příslušné kompetentní orgány, případně poskytujeme rady nebo doporučení ke konkrétním případům.
Zasazujeme se o změnu legislativy (konkrétní zákony, předpisy, vyhlášky a nařízení týkající se ochrany zvířat), která ovlivňuje každodenní život zvířat. Chceme, aby zvířata přestala být vnímána jako věci, se kterými mohou jejich majitelé nakládat dle své libosti a bez větších postihů.
Pomáháme s péčí a umisťováním opuštěných zvířat do nových domovů, a to prostřednictvím inzerce v různých médiích a spoluprací s podobně zaměřenými organizacemi. Do budoucna chceme vytvořit fungující síť pěstounských rodin, které by byly pro tato zvířata bez domova jakousi přestupní stanicí.
Peníze spolku využíváme k financování akutních případů.
Zjišťujeme situaci a monitorujeme podmínky v útulcích našeho regionu. V krajních případech informujeme o nesrovnalostech a tlačíme zodpovědné orgány ke sjednání nápravy.

2100486924/2010 - český účet Fio banka
2100486924 / 8330 - slovenský účet Fio banka
2601019371 / 2010 - transparentní účet Fio banka

informace pro platby ze zahraničí - IBAN - CZ7320100000002100486924, BIC kód - FIOBCZPPXXX

.