NĚCO MÁLO O NÁS

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat má statut spolku a v regionu funguje od roku 1990. Byl založen dnes již zesnulým veterinářem MVDr. Milanem Snášilem, po
kterém převzal předsednictví v organizaci ostravský veterinář MVDr. Jan Nytra. Od roku 2010 – 2012 byla předsedkyní Mgr. Kateřina Urbanová. Od roku 2013 je novou předsedkyní Mgr. Barbora Tocauerová.

VÝBOR:

Předsedkyně: Mgr. Barbora Tocauerová
Místopředsedkyně: Veronika Daňková

člen výboru: Jitka Kynčáková