VYSÍLALI O NÁS

20.5. 2020

https://ostrava.rozhlas.cz/kocici-zastavka-v-ostrave-zacina-fungovat-azyl-pro-kocky-8208891?fbclid=IwAR1B1djpDag7aAUFDdV1CP2J-49fEVqk5NtprLKTCyN-s3tIr4mzYDyqDc0#volume

7.3. 2020

https://ostrava.rozhlas.cz/jitka-kyncakova-dobrovolnice-moravskoslezskeho-spolku-na-ochranu-zvirat-8160593?fbclid=IwAR0vQOFrDZauc8yRtcV3wnywK-NhXEypSrDMJVGUpjTXpazMB0T0LQC9Ixc

1.11.2019

https://ostrava.rozhlas.cz/setkani-s-barborou-tocauerovou-8099270?fbclid=IwAR0311lFBkyrP-EzX0Tf0iDd86HAXuu4KVLlLFR8esMPTXs4L2BTBnhH1Jg

30.11.2018

https://ostrava.rozhlas.cz/zviratum-v-nouzi-pomahaji-uz-leta-clenove-moravskoslezskeho-spolku-na-ochranu-7693902?fbclid=IwAR1WJlBaA6NqO2o6yhIT2s4hRUcMUwtPuk6VZkdP7mcHzp9HPk_Pmj2-vpg

2.2.2018

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000011874/nemocny-ovcak-trpel-v-mrazech-na-zahrade

28.7. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1860178-ochranci-zvirat-odvezli-osm-zanedbanych-psu-na-dvore-jich-pobihalo-vice-nez-padesat

19.1. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030119-udalosti-v-regionech/

16.12. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1637638-spolek-na-ochranu-zvirat-objevil-tyraneho-psa-mel-retez-zarostly-do-krku

29.5. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030529-udalosti-v-regionech/obsah/404284-kontrola-psu-kteri-ziji-s-bezdomovci

10.7. 2013

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/234312-obyvatele-horni-suche-ohrozuje-smecka-psu/?mobileRedirect=off

http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/obyvatele-karvinska-se-boji-zanedbane-smecky-psu-vyhladli-psi-poziraji-vlastni-stenata.html

4.7. 2013
Reportáž TV Polar
http://www.tvpolar.cz/ archiv/video/ regionalni-zpravy-polar-04- 07-2013-17-00#cast-410

15.5. 2013

https://polar.cz/zpravy/archiv/24/karvinsko/karvina/clanek/13928/policie-prosetruje-mozne-tyrani-zvirat-v-karvine