NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ (hypertermie):


- v horkých dnech nenechávejte zvířata v zaparkovaném autě
(teplota může během 20 minut stoupnout až o 30°C),
pootevřené okénko nepomůže
- zvíře musí mít k dispozici chladnou pitnou vodu
- přepravka n...ebo klec se zvířetem nesmí být vystavena slunci
a musí být odvětrána
- výcvik nebo dlouhé procházky absolvujte ráno nebo v podvečer,
vybírejte stinná místa (les, park)
- chlaďte zvířata poléváním vodou nebo jim umožněte koupání
- nenechávejte zvířata na balkónech bez zajištění stínu a vody

Jak poznáme přehřátí:
- ztížené nebo velmi rychlé dýchání
- suchá, horká kůže, suché sliznice pysků,
suchý horký čenich ve vyšším stádiu slinění,
jasně červené dásně, jazyk a sliznice
- neklid a nervozita v první fázi, později dezorientace,
skelný pohled, zhoršená reakce na vnější podněty, apatie
- zrychlování srdečního tepu, slábnutí organismu
a případný kolaps organismu

První pomoc u přehřátého zvířete
- balení do mokrých ručníků,
postříkání chladnou (ne ledovou) vodou
nebo postupné namočení celého těla v chladné vodě
- nevhazujte zvíře do studené vody,
vlivem velkého teplotního rozdílu může dojít k šokové reakci
- nabízejte zvířeti po menších dávkách chladnou
(ne ledovou) vodu.
-zvíře po poskytnutí první pomoci dopravte co nejrychleji
k veterinárnímu lékaři
více zde:http://www.muj-pes.cz/zdravi-a-nemoci/prehrati-hypertermie-219.html